Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019

                                                                                                                                                                                                                                                          

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 01    /TB-TP                                                                                                                                      Kon Tum, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

  TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

                       Kính gửi:  - UBND Phường Duy Tân

                                          - UBND Phường Trường Chinh

Năm học 2018 - 2019 trường TH Trần Phú tuyển sinh vào lớp 1 (học bán trú và không bán trú). Đối tượng tuyển sinh gồm những  học sinh sinh năm 2012 (có hộ khẩu tại tổ 4, tổ 5, thôn Kon Tu 2 phường Trường Chinh; tổ 3, 8, 9 phường Duy Tân, giấy khai sinh phải trùng với hộ khẩu chính trong hộ khẩu phải có tên cha hoặc mẹ).

Để công tác tuyển sinh được thuận lợi, nhà trường kính mong UBND phường, các tổ dân phố, phối hợp giúp đỡ trường thông báo đến các bậc phụ huynh có con em trong địa bàn  biết và làm hồ sơ nhập học.

Hồ sơ gồm có:

1/ Đơn xin vào lớp 1.

2/ 2 Giấy khai sinh (1 bản chính, 1 bản sao). Sau khi nhà trường đối chiếu sẽ trả lại Giấy khai sinh chính cho phụ huynh.

3/ Pho to hộ khẩu có công chứng (trong hộ khẩu có tên cha hoặc mẹ).

4/ 1 bì đựng hồ sơ (ghi rõ họ tên, địa chỉ)

Toàn bộ hồ sơ nộp trực tiếp cho trường tiểu học Trần Phú - Số 108 Trường Chinh -  Kon Tum.

Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 31/05/2018 đến hết ngày 09/06/2018 (Trừ thứ 7 và chủ nhật).

Kính mong UBND Phường, các tổ dân phố tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường, thông báo cho học sinh nạp hồ sơ nhập học đúng địa bàn .

* Ghi chú:

        * Buổi sáng: làm việc bắt đầu từ lúc 8h00 đến 10h00.

     * Buổi chiều: làm việc bắt đầu từ lúc 14h00 đến 16h00.

                                                                                      

 

 

Nơi nhận :                                                                              HIỆU TRƯỞNG

   - Như trên                                                                                                   (Đã ký)

    - Lưu văn phòng                                                                

 

Tải văn bản:thong bao tuyen sinh2018.doc