Ngày 4-5-2013 trường TH Trần Phú đã tổ chức hội thi " Kể chuyện theo sách" năm 2013

Ngày 4-5-2013 trường TH Trần Phú đã tổ chức hội thi " Kể chuyện theo sách" năm 2013

Tham dự hội thi có gần 19 học sinh được lựa chọn từ hội thi của các khối lớp trong trường.

Trong hội thi, các em đã thể hiện sinh động những mẫu chuyện được đọc trong thư viện của trường, của tỉnh phù hợp với lứa tuổi. Kết quả hội thi có 1 em giải nhất, 2 em giải nhì, 3 em giải 3 và 4 giải khuyến khích.

Đây là hội thi nhằm thu hút, rèn luyện các em thói quen và làm theo sách đồng thời lựa chọn 1 học sinh kể chuyện hay nhất dự thi " Kể chuyện theo sách" do thư viện tỉnh tổ chức vào hè năm 2013.