Để giúp các em học sinh trong cơ hội tìm hiểu về truyền thống quê hương, trong năm qua trường TH Trần Phú đã xây dựng “Góc địa phương”. Những hình ảnh được trưng bày tuy còn đơn sơ nhưng đã cung cấp cho các em về vị trí địa lí của tỉnh Kon Tum, các huyện và thành phố thuộc tỉnh, các vị lãnh đạo của địa phương qua các thời kì; một số danh lam thắng cảnh, một số phong tục tập quán, lễ hội truyền thống; một số ngành nghề chính; các di tích lịch sử cách mạng; các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các bà mẹ Việt Nam anh hùng; những biến đổi của tỉnh từ ngày thành lập, thời kì kháng chiến chống xâm lược, thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới từ 1975 đến nay.

          Những hình ảnh, tư liệu luôn được cập nhật, thay đổi cho phù hợp với quá trình phát triển đồng thời làm cho “Góc địa phương” ngày càng phong phú, đa dạng.