Sách giáo khoa môn Tin học, phần mềm học tập

THÔNG BÁO VỀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 

Căn cứ công văn 1199/SGD ĐT-GDTHMN ngày 12/9/2017 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;

Căn cứ công văn 419/PGD&ĐT-CMTH ngày 15/09/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Kon Tum;

 

Trường TH Trần Phú xin thông báo đến tất cả CB-GV-NV, Học sinh và toàn thể quý bậc phụ huynh được biết trong năm học 2017-2018 này môn Tin học vẫn được nhà trường đưa vào giảng dạy cho ba khối lớp 3, 4, 5.

Bộ sách giáo khoa được sử dụng cho giảng dạy và học tập trong năm học 2017-2018 như sau :

- Sách của môn Tin học lớp 3: Hướng dẫn học tin học lớp 3

- Sách của môn Tin học lớp 4 và 5: Cùng học tin học (quyển 2quyển 3)

Về các phần mềm học tập dùng trong sách, quý bậc phụ huynh có thể tải và cài đặt cho các em theo các địa chỉ sau:

- Các phần mềm dùng trong sách Hướng dẫn học tin học lớp 3

- Các phần mềm dùng trong sách Cùng học tin học quyển 2

- Các phần mềm dùng trong sách Cùng học tin học quyển 3

- Bộ cài đặt phần mềm Mario

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm Mario