Thông báo khen thưởng kèm theo Quyết định số 20/QĐ-PGDĐT ngày 20/1/2017 của Phòng GD-ĐT Kon Tum

THÔNG BÁO KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH (IOE) CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016 - 2017

(Thông báo khen thưởng kèm theo Quyết định số 20/QĐ-PGDĐT ngày 20/1/2017 của Phòng GD-ĐT Kon Tum)

Góp mặt trong kì thi IOE cấp thành phố kì thi ngày 14/01/2017, trường Tiểu học Trần Phú có 6 em tham gia. Kết quả theo Quyết định 20/QĐ-PGDĐT ngày 20/1/2017 của Phòng GD-ĐT Kon Tum thì trường Tiểu học Trần Phú có 02 em học sinh được khen thưởng:

Em Nguyễn Hương Ly đạt giải Ba (1660 điểm)

Em Đinh Phương Uyên đạt giải Khuyến khích (1450 điểm)