Rèn luyện phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua môn Luyện từ và câu lớp 4

Vào ngày 4/10/2019, nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề: "Rèn luyện phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua môn Luyện từ và câu lớp 4 với mục đích:

- Nâng cao kiến thức và kĩ năng của giáo viên trong công tác dạy học; tạo điều kiện cho giáo viên từng bước dạy học theo hướng rèn luyện phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua môn học (minh họa phân môn LTVC lớp 4) trong toàn trường.

- Rèn cho HS có kĩ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề gặp phải trong học tập, trong sinh hoạt. Giúp học sinh biết tự lĩnh hội, khắc sâu kiến thức và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học, thông qua các tình huống có vấn đề;

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kĩ năng của giáo viên trong công tác dạy học; giúp giáo viên linh hoạt, sáng tạo khi lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động dạy học, cách định hướng nêu vấn đề để chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh phù hợp; kết hợp phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, cách phản hồi thông tin và kiểm tra đánh giá học sinh nhằm phát huy tối đa khả năng tham gia học tập của học sinh;

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm rèn luyện phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh khi học phân môn Luyện từ và câu. Góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn trong nhà trường; thông qua đó sẽ áp dụng vào các môn học khác như Toán, Khoa học, ...từng bước xây dựng và hình thành cho học sinh kĩ năng khám phá, ghi nhận, phân tích, giải quyết và thực hành; kĩ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ và kĩ năng hợp tác trong học tập có hiệu quả;

Cô Giáo Nguyễn Thụy Khả Nhu đã thể hiện tương đối tốt bài dạy: DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG.

Thông qua tiết day, CBQL, GV cùng nhau chỉa sẻ, suy ngẫm để hiểu đúng về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới PPDH. Nắm bắt kịp thời quá trình hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề ở từng đối tượng học sinh thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập ở môn học, bài học. Giáo viên biết xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện dạy học theo phương pháp dạy học tích cực; rèn luyện cho học sinh kỹ năng vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề có ý nghĩa trong nhận thức và trong đời sống, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.