Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường Duy Tân, chiều ngày 01 tháng 11 năm 2019, Chi bộ trường Tiểu học Trần Phú tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022.

          Về dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Lê Thị Bích Thảo, Phó Bí Thư đảng ủy, đ/c Hoàng Mỹ Hà, ủy viên BCH Đảng bộ Phường Duy Tân cùng 21/22 đảng viên thuộc chi bộ có mặt tham dự.  

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy  nhiệm kỳ 2017-2020 và Dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 và được sự nhất trí cao của các đảng viên dự đại hội.. .

           Đồng chí Phó Bí Thư Đảng ủy phường Duy Tân đã biểu dương những thành tích mà chi ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ đã được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo đại hội tập trung vào nội dung chủ yếu sau:

            - Tăng cường quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị Quyết, đường lối, chủ trương của Đảng đến từng đảng viên và quần chúng; Chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các nội qui, điều lệ của ngành, của nhà trường.

            - Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

            - Đẩy mạnh công tác phê và tự phê bình trong tập thể chi bộ, từng cá nhân đảng viên trên tinh thần xây dựng tình đồng chí, đồng nghiệp, thương yêu, giúp đỡ nhau,...

            - Dốc sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đó là thực hiện đổi mới công tác Dạy- học; tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

            - Công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ cần bám sát hướng dẫn số: 12-BBT-TW Đảng và công tác phát triển đảng viên phải có chất và lương. Đồng thời động viên, Chi ủy, tập thể đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, thực hiện tốt trách nhiệm người đứng đầu, “Nói đi đôi với làm”, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với khắc phục các yếu kém, khuyết điểm và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương Đại hội đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong nhiệm kỳ đến; Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí Thư, đại biểu dự Đại hội cấp trên theo đúng điều lệ Đảng qui định và đã  xây dựng thành công Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2019-2022.

            Hướng về kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với một tâm thế mới, đầy lòng nhiệt huyết, chi bộ trường tiểu học Trần Phú quyết tâm  phấn đấu để đạt được những chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh.

  • Các hình ảnh Đại hội: