Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Trần Phú năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH CB-GV-NV TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2016-2017

 

Ảnh

Thông tin

 Ông: Hoàng Văn Khiêu

- Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học - Trung cấp chính trị

- Điện thoại: 0986 424 857

Bà: Trần Thị Sang

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học - Trung cấp chính trị

- Điện thoại: 0978 570 269

Bà: Hồ Thị Nhung

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học - Trung cấp chính trị

- Điện thoại: 0986 674 226

Bà: Phạm Thị Dung

- Chức vụ: TTTCM1 - GVCN lớp 1B

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0948 925 199

Bà: Nguyễn Thị Dung

- Chức vụ: TTTCM2 - GVCN lớp 2B

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0169 711 976

Bà: Nguyễn Thị Nhung

- Chức vụ: TTTCM3 - GVCN lớp 3B

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0975 579 040

Bà: Nguyễn Thuỵ Khả Nhu

- Chức vụ: TTTCM4 - GVCN lớp 4B

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0988 376 278

Bà: Bùi Thị Kim Nhung

- Chức vụ: TTTCM5 - GVCN lớp 5B

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 016 82 045 300

Bà: Vũ Thị Thu Hiền

- Chức vụ: Tổng phụ trách Đội - Giáo viên

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0946 920 299

Bà: Lê Thị Lộc

- Chức vụ: GVCN lớp 1A

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 016 53 954 541

Bà: Hoàng Thị Thanh Hải

- Chức vụ: GVCN lớp 1C

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0961 527 989

Bà: Vũ Thị Tươi

- Chức vụ: GVCN lớp 1D

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 016 89 824 339

Bà: Lương Thị Năm

- Chức vụ: GVCN lớp 2A

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 012 62 555 259

Bà: Trịnh Thị Chinh

- Chức vụ: GVCN lớp 2C

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0977 062 614

Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

- Chức vụ: GVCN lớp 2D

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 012 19 494 479

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương

- Chức vụ: GVCN lớp 3A

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 016 99 108 285

Bà: Bùi Thị Kim Thoa

- Chức vụ: GVCN lớp 3C

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0901923286

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thuyền

- Chức vụ: GVCN lớp 3D

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0983 294 553

Bà: Lê Thị Xuân

- Chức vụ: GVCN lớp 4A

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0984 413 195

Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân

- Chức vụ: GVCN lớp 4C

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 016 77 167 745

Bà: Phạm Thị Hiền

- Chức vụ: GVCN lớp 4D

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0977 483 067

Bà: Trịnh Thị Thanh

- Chức vụ: GVCN lớp 5A

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0973 631 008

Bà: Nguyễn Thị Vy Lam

- Chức vụ: GVCN lớp 5C

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 012 23 459 701

Bà: Lê Thị Đang

- Chức vụ: GVCN lớp 5D

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 016 88 564 676

Bà: Lê Thị Giang

- Chức vụ: GVBM

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0966 597 897

Bà: Lê Thị Lệ Hằng

- Chức vụ: GVBM

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0935 428 880

Bà: Nguyễn Thị Lương

- Chức vụ: GVBM

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0986 658 220

Bà: Nguyễn Thị Tâm

- Chức vụ: GVBM

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân tiếng Anh

- Điện thoại: 0987 794 499

Bà: Phan Thị Hiền

- Chức vụ: GVBM

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 1699 108 225

Bà: Vũ Văn Tiến

- Chức vụ: GVBM

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại: 0966 597 897

Bà: Phạm Thị Hường

- Chức vụ: GVBM

- Trình độ CM, LLCT: Cử nhân giáo dục tiểu học

- Điện thoại:   01669 344 744

Bà: Tôn Nữ Quỳnh Nhung

- Chức vụ: NV Kế toán

- Trình độ CM, LLCT: Trung cấp Kế toán

- Điện thoại: 016 78 023 777

Bà: Đào Thị Thuỳ

- Chức vụ: NV Y tế

- Trình độ CM, LLCT: Trung cấp Y tế

- Điện thoại: 0966 789 996

Bà: Đỗ Thị Sen

- Chức vụ: NV Văn phòng

- Trình độ CM, LLCT:

- Điện thoại: 0944 832 599