13/02/17  Giới thiệu  592
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Trần Phú năm học 2016 - 2017
 25/03/13  Giới thiệu  617
Trường tiểu học Trần Phú thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum được thành lập ngày 25 tháng 08 năm 1994 theo quyết định số 48/QĐ-TCCB của Giám đốc sở Giáo Dục và Đào Tạo Kon Tum. Là đơn vị trực thuộc phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Kon Tum. Đồng thời chịu sự lãnh đạo của Đảng chính quyền phường Duy ...