Với những nộ lực và quyết tâm cao của của chị TPT Đội và 40 em đội viên khối lớp 5 . Liên đội tiểu học Trần Phú đã đạt 1 giải nhì Chỉ huy đội giỏi và 1 giải nhì Nghi thức đội qua Hội thi Nghi thức đội và Chỉ huy đội giỏi toàn TP lần thứ VII năm 2019.M

Một số hình ảnh trong suốt hội thi của các em học sinh trường TH Trần Phú.

 Buổi khai mạc hội thi